Gedik Holding 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Çocuk Resim Yarışması

May
3
isg-resim-yarismasi-banner

İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİNİ ÇOCUKLARINIZ ANLATSIN ÖDÜLÜ KAZANSIN

“Anne, Baba; İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Almayı Lütfen İhmal Etme!” konulu

RESiM YARIŞMASI

04-10 Mayıs tarihleri arasındaki, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının önemini anlatacak resimlerin yarışacağı ödüllü GEDİK HOLDİNG 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Çocuk Resim Yarışmamıza tüm çalışanlarımızın çocuklarının resimlerini bekliyoruz.

 1. Yarışmaya 6 – 14 yaş arasındaki yarışmacılar, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.
 2. Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
 3. Yarışmanın konusu; “Anne, Baba işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini almayı, Lütfen İhmal Etme!” olarak belirlenmiştir.
 4. Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacının; adı-soyadı, yaşı, ev adresi, GEDİK Holding Bünyesinde görev alan ebeveynin adı-soyadı, telefon numaraları. Bilgileri eksik olan yarışmacıların resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Yarışmaya gönderilen resimlerin elemeleri, holding yönetimi ve görevlendireceği kişi/kişiler ile birlikte toplam beş ya da yedi kişilik bir seçici kurul tarafından, Mayıs 2016’da yapılacaktır.
 6. GEDİK Holding A.Ş.’ye bağlı şirket çalışanlarının çocukları bu yarışmaya katılabilir.
 7. Yarışma sonuçları 12 Mayıs 2016 tarihinden itibaren www.gedik.com.tr web sitesinde yayınlanacaktır.
 8. Ödüllendirme;
 • Ödül olarak tüm katılımcıların resimleri holding genelindeki bilgilendirme panolarında 3 ay boyunca yayınlanacak ve her bir katılımcıya katılım sertifikası verilecektir.
 • GEDİK HOLDİNG 1. İSG Çocuk Resim Yarışması seçici kurulu tarafından seçilen 3 yarışmacıdan; 3.ye gram altın, 2.ye çeyrek altın, 1.ye yarım altın ödülü, 12-18 Mayıs tarihleri arasında belirlenecek bir günde takdim edilecektir.
 • Kazanan ilk 3 talihlinin resimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Afişi haline getirilerek 2016 yılı boyunca GEDİK HOLDİNG bünyesinde kullanılacaktır.
 1. GEDİK HOLDİNG ödül kazanan resimler ile yarışmaya katılan tüm yarışmacıların resimlerinin telif haklarını devralmak kapsamında, ayrıca bir ücrete tabi olmaksızın, FSEK’ten doğan, FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm mali haklarının, FSEK’de tanımlanan yasal koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde yarışmacı velilerinden devralır. Taraflar, GEDİK HOLDİNG Grubu’nun söz konusu hakları dilediği gibi kullanma ve/veya kullanmama yetkisine sahip olduğunu gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.İşbu devrin gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, GEDİK HOLDİNG Grubu talep ettiğinde tüm mali hakların GEDİK HOLDİNG Grubu’na devri için derhal, GEDİK HOLDİNG Grubu tarafından hazırlanmış devir sözleşmenin imzalanacağını, ayrıca bir ücret talebi olamayacağını, sözleşmenin imzalanmasından imtina edilmeyeceğini, aksi takdirde ödül kazanma hakkının elinden alınacağını ve ödül kazanmış olsa dahi ödülünün aykırılık nedeni ile kendisine teslim edilmeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.Bu resimler, GEDİK HOLDİNG Grubu ve/veya GEDİK Topluluğu Şirketlerinden herhangi biri tarafından, dilediği zaman, sergileme amaçlı kullanılabilir.Yarışmaya katılan resimler iade edilmez. Jüri tarafından seçilen ve ödül alan yarışmacıların resimleri GEDİK HOLDİNG Grubu ve/veya GEDİK Topluluğu Şirketlerinden herhangi biri tarafından, dilediği zaman, ürün ambalajları üzerinde görsel malzeme, duvar takvimi, kartpostal ve iletişim malzemesi olarak değerlendirilebilecek ve şirketle ilgili yayınlarda kullanılabilecektir. Gerektiğinde bu resimler, geliri çocuklara yardım amaçlı bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanmak üzere açık arttırma yapılarak satılabilir.Ayrıca, GEDİK HOLDİNG 1. İSG Çocuk Resim Yarışmasına katılan tüm yarışmacı ve veliler fotoğraf ve görüntüleri (fotoğraf ve/veya kamera) ile ilgili tüm haklarını yazılı telif devri ile GEDİK HOLDİNG Grubu’na devir etmiş olmayı kabul eder. Bu etkinlik çerçevesinde çekilen söz konusu fotoğraf ve görüntüler GEDİK HOLDİNG Grubu ve/veya GEDİK Topluluğu Şirketlerinden herhangi biri tarafından, dilediği zaman, gazete, dergi, televizyon, dijital medya gibi mecralarda reklam amaçlı kullanılabilir.
 1. Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları sırada gönderdikleri resimlerin özgün nitelikte ve hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukuktan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, daha önce benzer kampanyalara katılmamış ya da ödül kazanmamış olduğunu, aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükten sorumlu olacaklarını ayrıca, GEDİK HOLDİNG Grubu’nun bu tür içeriği her zaman, kullanılmış olsun ya da olmasın, tüm ilgili mecralardan kaldırabileceğini kabul eder. Yarışmacılar bu tür yasalara aykırılıktan ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlalden kaynaklanan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu, bu nedenle GEDİK HOLDİNG Grubu ya da GEDİK Topluluğu şirketlerinden herhangi birinin görebileceği her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduklarını kabul ederler. GEDİK HOLDİNG Grubu’nun katılımcılara rücu hakkı saklıdır. Belirtilen şekilde bir durumun tespiti halinde katılımcının ödül kazanma hakkı da ayrıca elinden alınır.
 2. Resimler, en geç 09 Mayıs 2016 tarihine kadar “GEDİK HOLDING Bünyesinde oluşturulan değerlendirme noktalarına” veya ” GEDİK HOLDİNG – Ankara Caddesi No:306 Şeyhli 34906 İstanbul/Türkiye” adresine gönderilerek teslim edilmiş olunmalıdır.
 3. GEDİK HOLDİNG Grubu, hediye edeceği tüm materyallerin marka ve modellerini belirleme/değiştirme hakkını saklı tutar.
 4. Detaylı bilgi için www.gedik.com.tr internet adresine, (216) 378 50 00 no’lu GEDİK İletişim Merkezi’ne veya twitter.com/gedikholding resmi Twitter hesabına başvurabilirsiniz.