Hülya Gedik “Kadınlarla Daha Güçlüyüz”

Mar
8

En Güçlü 50 Kadın listesinde, kaynak ve döküm sanayinde Türkiye’de tek tepe kadın yönetici olan Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, kadın çalışanları ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında bir araya geldi.

Kadın-erkek eşitliği, toplumsal hayatta kadına yüklenen roller ve kadının ev ve iş hayatında taşıdığı yükümlülüklerin karşılıklı sohbet ortamında konuşulduğu toplantıda kadının iş hayatında temsil gücünün arttırılmasının önemine değinildi.

Kadın çalışanların işlerinde gösterdikleri gayret ve çaba ile başarılı bir performans gösterdiğini belirten Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, firma içerisinde kadın istihdamı ve çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair çalışmaların önemine vurgu yaptı. Eğitimin önemine de değinen Hülya Gedik, eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiği zaman kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıklarını, okur-yazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı %17,4 iken, yüksek öğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranının % 72,2 gibi yüksek bir oranda artış gösterdiğini kaydetti. Eğitimli olan kadınların çalışma hayatının içinde olmamasının ciddi bir ekonomik kayıp olduğuna da değinen Hülya Gedik, kadınların mevcut potansiyellerini kullanarak yönetim kanadında da kadın istihdamının artması gerektiğini söyledi.

Hülya Gedik, Türkiye’de kadın istihdamının bir yandan kadının saygınlığı, ekonomik özgürlüğü ve özgüvenine katkı sağlarken öte yandan ülke ekonomisinin ilerlemesinde etkisinin yüksek olacağını belirtti. Geleneksel değerlere dayalı tutumların sürdürülmesinin kadın için bazı zorlukları beraberinde getirdiğini de ifade eden Hülya Gedik, kadınların hayatlarını oluşturan tüm unsurları kontrol altına alıp ustalıkla yönetmeyi bilmeleri gerektiğinin altını çizdi.